ورود و عضویت
0
سبد خرید شما خالی است
لوله های برق ساختمان

نقشه های لوله کشی برق

ریال490,000
458فروش موفق
محصول مورد تایید است
محصول ویژه است
امتیاز محصول
458 فروش 458 دانشجو
4.7/5 - (16 امتیاز)

در محصول آموزشی نقشه های لوله کشی برق تمامی نقشه های مورد نیاز شما جهت برق کشی در ساختمان ها و پلنت های صنعتی در فرمت اتوکد و مطابق با استاندارد نشریات 110 و 393 ایران ارائه شده است. لیست نقشه ها به شرح زیر می باشد:

 • اتصالات لوله به قوطی برق
 • لوله کشی توکار
 • جزییات نصب بست و جعبه تقسیم
 • جزییات نصب لوله قابل انعطاف جهت برقرسانی به تجهیزات دارای لرزش
 • انشعاب از سینی کابل بوسیله لوله
 • اتصال لوله به تابلو بوسیله بوش و مهره
 • عبور لوله کشی برق از درز انبساط ساختمان
 • اتصال لوله فولادی روکار به چراغ روکار
 • لوله کشی بالای سقف کاذب
 • ابعاد استاندارد لوله های فولادی بر اساس استاندارد V.D.E
 • هم پتانسیل کردن سیستم لوله کشی برق در ساختمان
 • درجه بندی لوله های پی وی سی طبق استاندارد I.E.C

امیدواریم محصول ارائه شده با عنوان نقشه های لوله کشی برق برای شما مفید باشد. در ادامه مروری بر برخی موارد مهم در لوله کشی برق ساختمان داشته باشیم.

اصول و قواعد کلی لوله کشی برق

 1. تمامی سیم کشی هاي داخلی ساختمان ها، اعم از روکار یا توکار، باید در داخل لوله هاي مخصوص برق یا مجاري ویژه این کار (مانند ترانکینگ ها) اجرا شود.
 2. استفاده از انواع لوله هاي پلی آمید به دلیل قابل اشتعال بودن آن ها در کاربردهاي برق ممنوع است.
 3. تمامی لوله گذاري هاي برق باید از تابلوي برق مربوطه شروع و به جعبه تقسیم یا جعبه کلید و پریز ختم شوند، باقی گذاردن سر لوله به طور آزاد و یا استفاده از سر چپقی براي ختم لوله مجاز نیست.
 4. براي اجراي انشعاب ها، خم ها، زانوها، سه یا چهار راهه ها و غیره باید از وسایل و متعلقات استاندارد و مخصوص آن لوله یا مجرا استفاده شود.
 5. اندازه ي لوله ها باید با توجه به قطر داخلی آن ها با احتساب تعداد سیم ها، قطر آن ها، طول لوله و تعداد خم هاي موجود در آن به نحوي انتخاب شود که انجام سیم کشی بدون مصرف نیروي بیش از حد امکان پذیر بوده و در عایق بندي سیم ها ساییدگی یا پارگی ایجاد نشود.
 6. طول لوله مستقیم بین نقاط دسترسی نباید از 25 متر تجاوز کند. اگر مسیر لوله شامل چند خم نیز باشد طول لوله نباید از 15 متر تجاوز کند.
 7. در طول هر قسمت از لوله گذاري بین دو جعبه تقسیم، نباید بیش از 4 خم 90 درجه (مجموع 360 درجه) وجود داشته باشد. در غیر این صورت باید از جعبه کششی در محل مناسب استفاده شود.
 8. تمامی مجاري و لوله ها باید از یک نقطه اتصال تا نقطه اتصال دیگر (جعبه تقسیم به جعبه تقسیم یا پریز به پریز و مانند آن) به صورت پیوسته امتداد یابد.
 9. تمام لوله هاي روکار و یا توکار باید موازي یا عمود با خط الراس دیوارها و سقف، به صورت منظم نصب شود.
 10. فواصل لوله ها از یکدیگر باید مساوي بوده و شعاع خمش لوله ها یکسان باشد.
 11. لوله کشی افقی و عمودي در دیوارها مجاز است اما لوله کشی مورب در دیوارها مجاز نیست.
 12. توصیه می شود رنگ لوله هاي فشار ضعیف، سیستم اعلام حریق، شبکه کامپیوتر و سایر سیستم هاي جریان ضعیف جهت شناسایی راحت تر، متفاوت باشد.
 13. به منظور جلوگیري از آسیب رسیدن به لوله در مواردي که لوله هاي برق از درز انبساط ساختمان عبور می کند باید از لوله هاي خرطومی (قابل انعطاف) استفاده کرد. اتصال لوله باید با استفاده از اتصالات مجاز مورد تایید سازنده لوله ها انجام شود.لوله قابل انعطاف برق - نقشه های لوله کشی برق
 14. دهانه ورودي لوله هایی که از ساختمان خارج و یا به ساختمان وارد می شوند باید به طریق موثري در برابر نفوذ آب و مایعات مسدود شود.
 15. تمام لوله ها و مجاري و جعبه ها و مانند آن باید در جریان نصب به طریق مناسب و به طور موقت مسدود شود تا از ورود مصالح ساختمانی و مواد خارجی مشابه به داخل آن جلوگیري شود.مسدود کننده لوله برق - نقشه های لوله کشی برق
 16. لوله ها باید در هنگام نصب خالی باشد و سیم ها یا کابل ها پس از پایان لوله گذاري به داخل آن هدایت شود.
 17. حداقل فاصله بین لوله هاي برق و سایر لوله هاي تاسیساتی توکار از قبیل آب، بخار، گاز و امثال آن باید 10 سانتی متر باشد. حداقل فاصله سیم کشی روکار از لوله گاز 5 سانتی متر است.
 18. در مسیر لوله گذاري روکار و یا توکار در هر نقطه اتصال چراغ، کلید، پریز و مانند آن باید یک جعبه متناسب با مورد کاربرد نصب شود.
 19. تغییر نوع لوله (مانند فولادي به پلاستیکی) بدون تعبیه نوعی جعبه در محل تغییر، مجاز نیست.
 20. جعبه هاي اتصال و جعبه تقسیم هاي فلزي مخصوص کشش، باید با مهره قفل ش و یا بوشن متناسب با نوع لوله گذاري به لوله متصل شوند و دقت کافی به عمل آید که رزوه هاي سر لوله به قدرکافی به داخل جعبه وارد گردند تا فاصلۀ لازم براي نصب بوشن یا مهره قفل شونده و تامین اتصال الکتریکی محکم با جعبه مربوط وجود داشته باشد.
 21. در مواردي که لازم است لوله توسط مهره قفل شو به قوطی متصل شود و یا به وسیله بوشن محافظت شود استفاده از قوطی هاي مدور مجاز نیست.
 22. لوله هاي محافظ فلزي، جعبه هاي تقسیم و کشش، تابلوها، کابل هاي زره دار و لوازم لوله گذاري مربوط، باید به سیستم زمین اتصال داده شوند.
 23. در لوله گذاري فلزي، تمام اتصالات اعم از لوله و جعبه ها وسایر لوازم مربوط باید به نحوي انجام شود که اتصال موثر الکتریکی تحقق پذیرد.
 24. لوله هایی که به جعبه هاي تقسیم و یا کشش، تابلوها، کابینت ها و مانند آن ختم می شود، باید به طریق مقتضی، نام گذاري شود که ردیابی آن ها در موقع بهره برداري ممکن باشد.
 25. در مواردي که لوله هاي برق از زیر دیوار یا کف بتنی و یا از زیر پارتیشن عبور می کند، باید قبل از دیوارکشی یا بتن ریزي بر حسب محل عبور لوله اصلی، لوله هاي حفاظت کننده از نوع فلزي، یا سیمانی پیش بینی و نصب شود.
 26. ورودي لوله هایی که از زیر دیوار خارجی عبور می کند باید به نحو مقتضی، در برابر نفوذ آب و گاز و مانند آن مسدود شود. در صورتی که لوله برق با جاده یا لوله هاي آب و گاز و امثال آن تقاطع داشته باشد باید از غلاف محافظ فلزي یا عایق با استحکام کافی استفاده شود.
 27. تمام لوازم الکتریکی، باید به طور کاملاً مستقل روي دیوارها نصب شده و اتکایی به لوله هاي برق مجاور خود نداشته باشد.
 28. در دیوارهاي بتنی براي نصب و عبور لوله هاي برق باید هنگام قالب بندي محل لازم در نظرگرفته شود. کندن شیار روي این گونه دیوارها، یا سقف و کف بتنی، پس از اتمام بتن ریزي، مجاز نیست.
 29. خم کردن لوله ها، درصورت لزوم، باید به گونه اي انجام شود که لوله ها زخمی نشده و قطر داخلی آن ها به طور موثر کاهش نیابد. براي لوله هاي تا قطر 25 میلی متر می توان از فنر خم کن لوله استفاده کرد، اما براي لوله هاي با قطر بیش تر از 25 میلی متر باید از ماشین خم کن استفاده شود.لوله خم کن برق - نقشه های لوله کشی برق
 30. شعاع داخلی انحناي لوله هایی که درکارگاه خم می شود، باید به نحوي باشد که مانع صدمه رسیدن به عایق سیم یا کابل شود. توصیه می شود شعاع خمش لوله با رعایت دستورالعمل سازنده لوله، کم تر از 8 برابر قطر لوله نباشد و نباید تحت هیچ شرایطی از 2.5 برابر قطر لوله کم تر باشد.

نقشه های لوله کشی برق – لوله کشی توکار

در دیوارهاي آجري، شیارزنی و یا جاسازي و ایجاد سوراخ براي نصب لوله هاي برق، باید پس از اجراي عملیات گچ و خاك انجام شود. عمق این گونه شیارها باید به نحوي باشد که بیش از نصف ضخامت دیوار برداشته نشود و همچنین سطح خارجی لوله، حداقل 15 میلی متر زیر سطح تمام شده دیوار قرار گیرد.

توصیه می شود این شیارها با دستگاه شیارزن و صرفاً در صورت عدم امکان دسترسی به آن با تیشه مخصوص اجرا شود. عرض شیار باید متناسب با مجموع پهناي لوله هاي مورد نظر باشد و عریض کردن شیار بیش از حد لزوم، صحیح نیست.

تمامی جعبه هاي تقسیم، کشش، کلیدها و پریزها باید به گونه اي نصب شوند که لبه خارجی آن ها با سطح تمام شده دیوار کاملا هم سطح و تراز باشد. در مواردي که این گونه جعبه ها پایین تر از سطح دیوار قرار می گیرد، لبه هاي خارجی جعبه باید به وسیله حلقه هاي قابل تنظیم با سطح دیوار هم تراز شود.

لوله هاي توکار برق باید به طریقی نصب شود که از پیچ وخم هاي اضافی امتناع گردیده و تا حد امکان از کوتاه ترین فاصله استفاده شود.

نصب لوله در کف می تواند با استفاده از لوله هاي محافظ فلزي یا غیرفلزي و رعایت الزامات بیان شده انجام شود.

جعبه هاي تقسیم و کشش و امثال آن، باید به گونه اي نصب شود که سیم ها و کابل هاي درون آن ها بدون تخریب بنا قابل دسترسی باشد.

تمام لوله ها و لوازم مربوط به آن ها و سایر تاسیسات برقی که در زیر کار نصب می شود باید پس از بازرسی، آزمایش و تصویب مهندس ناظر پوشیده شود. بدیهی است این امر باید به نحوي برنامه ریزي و اجرا شود که باعث تاخیر و یا اختلال درانجام سایر فعالیت هاي ساختمانی نشود.

نقشه های لوله کشی برق – لوله گذاري روکار

درسیستم لوله گذاري روکار تمامی اتصالات بر حسب مورد از نوع پیچی بوده و به وسیله پیچ، مهره، بوشن، زانو و سه راه به یکدیگر متصل می شود.

محکم کردن لوله ها باید به وسیله لوازمی انجام شود که سبب زدگی و یا فرورفتگی آن نشود. سایر روش هاي اتصال مطابق با دستورالعمل تولید کننده مجاري عبور هادي ها و رعایت الزامات مربوطه صورت می پذیرد.

شبکه نگه دارنده سقف هاي معلق نباید به عنوان نگه دارنده لوله محافظ استفاده شود.
بست ها باید به وسیله رول پلاگ و پیچ یا وسیله مشابه که استحکام مناسب دارد به دیوار یا سقف محکم شود. این گونه بست ها باید از انواعی باشد که ترجیحاً لوله با دیوار یا سقف تماس پیدا نکند.

اتصال لوله هاي روکار به دیوار باید به وسیله پیچ و مهره فلزي مناسب انجام شود، به گونه اي که ظاهر کار کاملاً تمیز و مرتب باشد.

بست لوله برق - نقشه های لوله کشی برق

در صورت نصب لوله محافظ در محیط هاي مرطوب و محیط هایی که دیوارها اغلب با آب شستشو می شود یا جنس سقف یا دیوار از نوع جاذب رطوبت است، بست ها باید به نحوي انتخاب شود که لوله حداقل 6 میلی متر با سقف یا دیوار فاصله داشته باشد.
در مواردي که لوله بر روي سطح فلزي نصب می شود باید از پیچ هاي فولادي مخصوص فلز استفاده شود و در صورتی که لوله در روي سطح چوب نصب می شود باید پیچ هاي مخصوص چوب به کار رود. استفاده از میخ به منظور محکم کردن لوله ها، جعبه هاي تقسیم، چراغ ها و غیره مجاز نیست.
اتصال لوله گذاري به دستگاه هاي داراي لرزش (مانند موتور) باید به کمک لوله هاي فلزي قابل انعطاف با بوشن هاي مناسب، که حداقل طول آن 20 سانتی متر باشد، انجام شود.

این محصول نیز یک نمونه مهم آموزشی و اجرایی برای مهندسین عزیز برق و عمران می باشد. امیدواریم از تهیه این فایل رضایت داشته باشید.

همچنین ما بر اساس نوع این محصول پیش بینی می کنیم که موارد زیر نیز برای شما مفید باشند لطفا بررسی بفرمایید:

 1. نقشه کابل کشی یک پلنت صنعتی
 2. نقشه های طراحی و اجرا و نصب سینی کابل و نردبان کابل در یک پلنت صنعتی
 3. دستورالعمل کابل کشی
 4. نقشه های اجرایی داکت بانک و منهول

مهندسین برق عزیز، بررسی این نقشه ها را به تمام شما توصیه می کنیم. برای کاربلد شدن باید بهترین ها را بخوانید.

کاربلدها مارکت تخصصی مهندسی برق - نقشه های لوله کشی برق

همواره به یاد داشته باشید مجموعه مهندسین وب سایت کاربلدها در هر زمان در کنار شما هستند. اگر سوال یا مشکلی داشتید برای ما پیغام بفرستید تا با شما تماس بگیریم.

چنانچه نیاز به آموزش و یا انجام محاسبات یا اجرای پروژه داشته باشید می توانید از خدمات مجموعه ما با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت برخوردار شوید.

ما از صمیم قلب معتقدیم که “به عمل کار برآید به سخنرانی نیست!” ما را در عمل محک بزنید.

به امید دیدار.

karbaladha@gmail.com


توجه: برای دریافت آموزش های تصویری رایگان و تخصصی برق که توسط مجموعه کاربلدها تهیه می شوند حتما اینستاگرام و تلگرام و آپارات کاربلدها را دنبال کنید. این آموزشها بسیار مفید و باارزش هستند. موفق باشید.

لینک اینستاگرام کاربلدها:

https://www.instagram.com/kar_balad_ha

لینک تلگرام کاربلدها:

https://t.me/kar_balad_ha

لینک آپارات کاربلدها:

https://www.aparat.com/karbaladha


ممکن است مدارک آموزشی زیر برایتان کاربردی باشند. حتما از آنها بازدید فرمایید:

 1. نقشه جزییات نصب سیستم زمین (ارتینگ)
 2. پکیج اصول همبندی سیستم زمین فونداسیون
 3. جزوه آموزشی آشنایی با سیستم زمین و برقگیر
 4. دفترچه محاسبات سیستم زمین ایستگاه پمپاژ آب
 5. جزوه طراحی سیستم زمین دکل های خط انتقال برق
 6. دفترچه محاسبات سیستم زمین پست برق فشارقوی

برترین موزیک های روز جهان با ترجمه فارسی و دانلود رایگان

 

3 دیدگاه برای نقشه های لوله کشی برق

 1. مینا

  سلام. فرمت نقشه ها چیه قابل ویرایش هست؟

 2. Mikaeili

  بر اساس نشریه س؟ مهاب قدس یکسری نقشه داره در این ارتباط من میخواستم بدونم مشابه همونه؟

 3. K. Javadi

  کارم راه افتاد. ممنونم

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط با این محصول

Cabling - نقشه های کابل کشی یک پلنت صنعتی - کاربلدها

نقشه کابل کشی یک پلنت صنعتی

در مجموعه نقشه کابل کشی که در این محصول ملاحظه می کنید یک مجموعه صنعتی داریم که در محوطه آن […]

192 فروش ریال590,000
نقشه های روشنایی و سوکت ها و تابلو برق توزیع داخلی یک ایستگاه پمپاژ آب

نقشه های روشنایی و تاسیسات و تابلو توزیع

یکی از کاربردی ترین نقشه ها برای مهندسین برق، نقشه های روشنایی و تاسیسات و تابلو توزیع برق یک مجموعه صنعتی است. […]

218 فروش ریال490,000
تابلو توزیع برق همراه چنج آور ATS - کاربلدها - مهندسی برق

نقشه تابلو توزیع اصلی برق همراه سیستم ATS جهت تغذیه از اضطراری

تابلو توزیع اصلی برق این تابلو معمولا مهم ترین تابلو و اولین تابلو برق در یک سیستم مصرف داخلی است […]

409 فروش ریال490,000
20KV TRANSFORMER POST SINGLE LINE DIAGRAM - karbaladha.com - کاربلدها - نقشه تک خطی پست 20 کیلوولت

نقشه تک خطی پست 20 کیلوولت داخلی

تمام مهندسین برق باید به یک نسخه نقشه دقیق تک خطی عمومی و حفاظتی یک پست برق 20 کیلوولت داخلی […]

533 فروش ریال490,000