قیمت محصول :     15000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

 • سبد خریدتان خالی است.

نقشه تیر توزیع برق، ترانس هوایی و روشنایی توزیع

در نقشه هایی که در این محصول خدمت شما مهندسین برق عزیز ارائه می شود شما ۶ نقشه کد را ملاحظه خواهید کرد. ۳ نقشه تیر برق در رابطه با تیرهای ۲۰ کیلوولت و توزیع و چراغ روشنایی نصب شده روی آنها به همراه جزییات می باشد. ۲ نقشه در ارتباط با ترانس هوایی توزیع و تجهیزات وابسته آن جهت نصب روی تیر می باشد. در نهایت یک نقشه نیز در ارتباط با برج نور می باشد که مشخصات سازه فلزی برج نور در آن نمایش داده شده است.

عنوان نقشه: نقشه تیر توزیع برق، ترانس هوایی و روشنایی توزیع

فرمت فایل: AutoCAD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

در ادامه خلاصه ای در ارتباط با پایه های توزیع برق را بررسی خواهیم کرد. خطوط توزیع هوایی روی پایه ها نصب می شوند. این پایه ها بیشتر از نوع بتنی ، چوبی . یا فلزی بوده و مورد استفاده قرار می گیرند .

نیروهایی که بر پیکره ی یک پایه اعمال می شوند عبارتند از : نیروهای عمودی ناشی از وزن سیم یا لایه یخ دور سیم ، یراق آلات ، مقره ، کنسول و خود پایه و نیروی افقی که نزدیک به سر پایه به آن اعمال می شود و بیشتر ناشی از کشش سیم ، فشار باد و نیروهای ناشی از وزن هادی ها در نتیجه ی غیر یکنواخت بودن فاصله پایه ها از یکدیگر و زاویه ی انحراف خط است .

 ۱ – طبقه بندی پایه ها

برای سادگی در تجزیه و تحلیل نیروهای وارد بر پایه ها و بار گذاری آنها ، پایه ها را به شکل زیر طبقه بندی کرده اند :

الف ) پایه های تو خطی ( عبوری ) که همان پایه های میانی در یک خط مستقیم هستند .

ب ) پایه های کششی که بیشتر در نقاط زاویه و انحراف خط نصب می شوند .

ج) پایه های انتهایی خط  ( کششی یک طرفه ) .

محاسبه میزان نیروی شکست تیر و نیز رعایت کمترین قدرت تحمل پایه مورد نظر ، تعیین کننده (( کلاس )) یا همان قدرت کششی پایه ها خواهد بود . در خطوط توزیع طول پایه ها استاندارد بوده و در محدوده مشخص شده ای قرار می گیرد ولی استحکام آنها بستگی به ماده تشکیل دهنده و همچنین ابعاد سطح مقطع آنها دارد . این ویژگی ها در پایه های چوبی و بتنی استاندارد شده و کلاس یا شماره رده برای تیر های چوبی و نیز قدرت اسما و یا مقاومت نرمال برای تیرهای بتنی نام گرفته است . کلاس پایه چوبی عددی است که مشخص  کننده نیروی شکست تیر بر اساس کمترین محیط سینه و کمترین قطر سر تیر چوبی است . در مورد تیرهای بتنی تعیین قدرت به مقدار مقاومت پایه ی بتنی در برابر نیروهای زیر بستگی دارد .

نیروی مقاومت نرمال ، مقدار باری است که تیر به طور همیشگی بتواند آن را تحمل کند بدون آنکه در آن ترکی مشاهده شود . به مقدار این بار قدرت اسمی تیر گفته می شود .

نیروی مقاومت ارتجاعی ، مقدار باری است که تیر در اثر وارد شدن آن حالت ارتجاعی خود را از دست داده ، تغییر شکل همیشگی پیدا می کند .

نیروی مقاومت نهایی ، مقدار باری است که در اثر وارد شدن آن پایه شکسته    می شود . در پایه های بتنی نسبت مقاومت نهایی بر مقاومت نرمال بر اساس تعریف (( ضریب بار )) تیر بتنی نیز بیان می شود .

۲  – علامت گذاری روی پایه ها

مشخصات تعریف شده باید به روشنی و روی تیر در حین ساخت و یا پس از آن حک شود . به گونه ای که فاصله ی آخرین خط مشخصات از انتهای تیر ۳ متر باشد .

در پایه های بتنی

سطر اول : علامت اختصاری یا نام شرکت برق مالک

سطر دوم :طول تیر(بر حسب متر )/ مقاومت نرمال ( بر حسب کیلو گرم نیرو )

سطر سوم : نام کارخانه سازنده پایه

سطر چهارم :تاریخ ساخت ( روز – ماه – سال )

در پایه های چوبی

–        علامت شرکت برق مالک

–        طول پایه ( بر حسب متر ) / کلاس پایه یا قطر پایه در ۵/۱ متری

–        انتها بر حسب میلی متر

–        کد نوع چوب / کشور تولید کننده

–        دو رقم آخر سال تولید / نحوه اشباع

۳ – پایه های چوبی

پایه های چوبی در ابتدا به طور وسیع در سیستم توزیع برق و خطوط انتقال تا ولتاژ ۶۳ کیلو ولت و خطوط تلفن استفاده می شد . اما امروزه بیشتر در مناطقی که امکان تردد وسایل نقلیه برای بر پا کردن تیر های سنگین بتنی ممکن نیست ، مورد استفاده قرار می گیرند . مشخصات تیر های چوبی در صنایع برق ایران بر اساس استاندارد تیر های چوبی خطوط توزیع هوایی تدوین و به کار برده           می شوند . این استاندارد شامل مشخصات کامل و ابعاد تیر های چوبی است که باید عملیات اشباع روی آنها ( مطابق استاندارد) انجام گیرد .

پایه های چوبی دارای  چند مزیت اساسی می باشند :

الف ) پایه های چوبی عایق طبیعی خوبی هستند .

ب ) در مناطقی که چوب به طور فراوان وجود دارد ، تیر ها ارزان تر تمام می شوند .

از معایب پایه های چوبی آسیب پذیری آن ها در برابر عوامل جوی از جمله آتشگیر بودن آنان در اثر رعد و برق یا آتشگیری سر تیرهای چوبی در مناطق شرجی سواحل جنوبی کشور به علت ایجاد تخلیه جزئی فاز وسطی با مقره سوزنی و حتی پوسیدگی می باشد و در نگهداری پایه های چوبی روش خاصی برای جلوگیری از تغییر شکل آنها لازم است .

دو نوع پوسیدگی وجود دارد :

الف ) پوسیدگی پیشرفته :

                        مرحله کامل شده پوسیدگی کف و چوب به سهولت قابل تشخیص است زیرا چوب آن پوک ، نرم و نخ نخ شده است در این حالت تیر چوبی سوراخ و شکننده است و نباید روی آن عملیاتی انجام گیرد بلکه لازم است که خیلی سریع نسبت به تعویض آن اقدام شود .

ب ) پوسیدگی ابتدایی :

             عبارت است از مرحله مقدماتی پوسیدگی ؛ در واقع پوسیدگی تا حدی نیست که چوب را نرم کرده باشد  . به طور معمول پوسیدگی تیرها در قسمت های مماس با زمین اتفاق می افتد .

–  کلاس پایه های چوبی

کلاس پایه چوبی عددی است مشخص کننده که بر اساس کمترین محیط سر تیر ( و یا حراقل قطر سر تیر ) و نیز کمترین محیط سینه تیر تعیین می شود . منظور از محیط سینه تیر چوبی ، قسمتی از تیر است که در ارتفاع ۱۸۳ سانتی متری از ته تیر قرار گرفته باشد. کلاس تیر های چوبی بیان کننده مقدار نیروی شکست تیر و تغییرات مجاز قطر تیر های چوبی نیز خواهد بود .

پایه های چوبی قابل استفاده در شبکه های برق به هفت کلاس تقسیم می شود . قوی ترین پایه ای که بیشترین مقدار محیط را دارد در کلاس ۱ و ۲  قرار دارد و به آن تیر چوبی سنگین می گویند . با افزایش کلاس از مقاومت پایه کاسته می شود و محیط سینه و در نتیجه قطر سینه تیر کم می شود . پایه های چوبی نوع (( نیمه سنگین )) ( معمولی ) برای شبکه های فشار متوسط با کلاس ۳ و ۴ به کار می رود و تیر های چوبیباکلاس ۵ و ۶ و ۷ در گروه تیر های چوبی (( سبک )) بوده ، بیشتر در شبکه های فشار ضعیف مورد استفاده قرار می گیرند .

به طور معمول طول پایه های چوبی به کار گرفته شده در شبکه های توزیع می تواند بین ۸ تا ۱۸ متر باشد . در این محدوده طولهای ۹ متری برای فشار ضعیف ، طول ۱۲ متری برای شبکه فشار متوسط و ۱۵ متری برای عبور از محل هایی که به ارتفاع سیم احتیاج باشد به کار می رود .

اطلاعات زیر باید در فاصله ۳ متری از ته تیر چوبی نوشته شده باشد :

۱ – طول تیر بر حسب متر

۲ – کلاس پایه ( قطر پایه ) در فاصله ۵/۱ متری از انتهای آن بر حسب میلی متر .

۳ – دو رقم آخر ، تاریخ اشباع شدن تیر ( سال ساخت )

۴ – کد نوع چوب .

۵ – نام یا علامت تولید کننده تیر .

۳ – ۲ – ۲ – ساخت پایه های چوبی

انتخاب نوع چوب برای ساخت پایه های چوبی بستگی به محل و موقعیت جغرافیایی و نوع درختان موجود در منطقه دارد .

پایه های چوبی باید اشباع شده باشند تاعلاوه بر افزایش عمر مفید از نفوذ حشرات و قارچ ها محافظت شوند . پایه هایی که اشباع آنها با (( کرئوزوت )) ( ماده ای که از پالایش قطران زغال سنگ و یا قطران چوب بدست منی آید . ) باشد . دارای خاصیت ضد عفونی کننده چوب نیز خواهند بود .

مرسوم ترین و رایج ترین روش اشباع پایه های چوبی روش ظروف سربسته است . در این روش پایه ها در مخزن های غیر قابل نفوذ و ایزوله قرار داده شده عملیات خلاء انجام می گیرد سپس مایع اشباع تحت فشار وارد مخزن شده ، چوب را اشباع می کند .

بزرگترین مشکلی که در پایه های چوبی به وجود می آید (( پوسیدگی )) آنها در محل تماس با سطح زمین مربوطه است . این پوسیدگی در اثر وجود قارچها و موریانه هایی است که چوب را مورد تهدید قرار می دهند .

۴– پایه های فلزی

برای احداث خطوط هوایی در مسیرهایی که حمل پایه های سنگین مشکل بوده و ضرورت چند تکه کردن پایه ها مورد نیاز باشد و یا به منظور عبور خطوط از موانع و مکانهایی که به قدرت و مقاومت بیشتری نیاز است انواع تیرهای فلزی ( فولادی ) طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد . در ضمن به دلیل زیبایی و یکنواختی آنها گونه هایی از این پایه ها در شبکه روشنایی معابر به کار می رود . پایه های فلزی به صورت های زیر ساخته می شوند .

الف ) پایه های فلزی پرتیک ( A شکل ) یا تیر آهن کشیده ،

ب ) پایه های فلزی مشبک ( دکل ) یا اسکلتی

ج ) پایه های نوع لوله ای ( تلسکوپی )

پوشش گالوانیزه روی پایه فلزی یک روش مناسب به حساب می آید .

 – چگونگی ساخت دکل فلزی مشبک – یا اسکلتی

تاورهای فلزی به طور معمول از آهن نبشی یا پروفیل های آلومینیومی ساخته می شوند و در مواقع ضروری بری استقامت مکانیکی زیاد از فولاد آلیاژی به عنوان پایه خطوط استفاده می شود .

با این حال این سازه های اسکلت فلزی برای عبور از اسپن های بزرگ مورد استفاده می باشند . اجزای اصلی پایه فلزی که می توانند روی فونداسیون قرار گیرند عبارتند از :

۱ – بدنه اصلی

۲ – باد بندها

۳ – صفحه شابلون

در ساخت پایه های فلزی برای مونتاژ راحت در انتهای پایه و محل اتصال به فونداسیون و نیز در محل مونتاژ قطعات دکل یک صفحه شابلون نصب می شود . نقش باد بندها به عنوان جدا کننده و شاخه ها به عنوان نگهدارنده ی آنها عمل می کنند .

به طور معمول برای سهولت عملیات نصب بیشترین قسمت جوشکاری در کارخانه انجام می شود و فقط برای مونتاژ از پیچ و مهره استفاده می شود . این سازه های فلزی در دو نوع تو خطی ( میانی ) و پایه کششی ( زاویه ) بر اساس میزان قدرت در خواست شده طراحی و ساخته می شوند . با این حال کلیه ی این پایه ها دارای سه قسمت مشترک بدنه ، بازوها ( کراس آرمها ) ، نگهدارنده سیم زمین هستند .

۱ – بدنه اصلی

۲ – کراس آرمها

۳ – نگهدارنده سیم خنثی    ۴ – مهارها      شکل ( ۲ – ۳ ) : ساختمان تاور فلزی نوع تو خطی

 

–چگونگی ساخت پایه های فلزی لوله ای ( تلسکوپی )

پایه های لوله ای از قطعات لوله فلزی ساخته شده اند به شکلی که قطر قطعات پایین بیشتر بوده و بتدریج تا بالا کم می شود . قسمت انتهایی این تیرها می تواند به صورت مستقیم و یا انحنا دار باشد . در صورت استفاده پایه فلزی مستقیم در شبکه برق کراس آرم فلزی به صورت ( T ) شکل در بالایآن جوش داده می شود

یه طور معمول پایه های فلزی لوله ای برای استفاده در شبکه روشنایی مغابر و گاهی خطوط مخابراتی به کار می رود . در بیشتر پادگانهای کشور که دارای شبکه های توزیع برق ساخته شده توسط مستشاران خارجی می باشد ، استفاده از پایه های فلزی لوله ای برای شبکه توزیع برق به کار گرفته شده است.

پایه های فلزی لوله ای اغلب به سه روش ساخته می شود :

الف ) پایه فلزی لوله ای نوع تداخلی     ب ) پایه فلزی لوله ای نوع بوشن – تبدیل

ج ) پایه فلزی هشت گوشه ای ( وجهی )

به طور معمول پایه های فلزی لوله ای با ارتفاع بیش از ۱۰ متر ، به صورت تداخلی ساخته می شوند . در این روش لوله با قطر کوچکتر در لوله با قطر بزرگتر که به خوبی گرم و منبسط شده به عنوان پایه با اندازه مشخص داخل  می گردد و حد اقل دو بار جوشکاری می گردد . در ساخت این پایه ها باید از لوله های فولادی با کمتر از ۶ درصد گوگرد یا فسفر کمک گرفت . مقاومت کششی فولاد پایه ها بین ۳۵ تا ۴۱ تن در هر اینچ مربع است که بر اساس قطر لوله های انتخاب شده و ارتفاع پایه مورد نظر طراحی می گردد.

پایه ی تلسکوپی هشت وجهی از ورق های آهنی پس از عملیات پرسکاری و به صورت یک تکه به وسیله دستگاههای مخصوص در کارخانه ساخته می شود.

۵ – پایه های بتنی

پایه های سیمانی در حال حاضر به طور وسیعی در شبکه های توزیع به کار برده می شوند . پایه های بتنی یا فلزی بیشتر در مکانهایی مورد استفاده قرار می گیرند که استحکام زیاد و شکل ظاهری از اهمیت بالایی برخوردار باشد . در کشورهای جهان پایه های سیمانی در رنگ ها و شکل های متفاوتی ساخته  می شوند .

پایه های بتنی را بصورت توخالی یا لانه زنبوری می سازند تاوزن آنها که عیب این پایه هاست کم شود زیرا سنگینی آنها به خصوص در محل های نامناسب  یا سطوح شیبدار کوهپایه ها ، کار نصب را با مشکل مواجه می کند به طوری که این عامل عدم رغبت به کاربرد پایه ها با قدرت سنگین را موجب می شود .

برای تقویت پایه های بتنی مسلح از میلگردهای فولادی آجدار به طور سرتاسری در تمام طول استفاده می شود .

این میلگردهای طولی باید یکپارچه ، آجدار و حداقل از نوع A-H با  مقاومت جاری شدن ۳۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و مقاومت نهایی ۵۰۰۰ کیلو گرم بر سانتی متر مربع باشد . برای جلوگیری از جابجا شدن این میل گردها در حین بتن ریزی از سیم های فولادی دیگری به صورت عمود بر آرماتورهای طولی استفاده می شود که آنها را لصطلاح خاموت می گویند .

 

– انواع پایه های بتنی مسلح

تیر های سیمانی به دو دسته زیر تقسیم می شوند :

الف ) تیر های بتنی مسلح یا توپر با مقطع H

ب ) تیر های بتنی پیش تنیده یا مقطع گرد ( توخالی )

الف ) پایه های بتنی مسلح

پایه های سیمانی مسلح به تیری گفته می شود که میلگردها و سیم های فولادی قبل از ریختن بتن بصورت اسکلت فولادی در قالب قرار گرفته و پس از اینکه بتن ریخته شد مقاومت آن را افزایش دهد . پایه های نوع توپر با مقطع چند ضلعی که از میل گردهای بلند و بتن ساخته می شوند ، که بطور معمول بصورت H شکل ( I شکل ) و یا مقطع چهار گوش باشند به اصطلاح بتن مسلح می گویند زیرا دو ماده  آرماتور و بتن در ایجاد  نیروی مقاوم پایه بطور مشترک عمل می نمایند .

جدول زیر اطلاعات تیر های بتنی مسلح ساخت ایران به پیشنهاد استاندارد وزارت نیرو را نشان می دهد .

دراین استاندارد منظور از قدرت اسمی تیر های بتنی مقدار بار قابل تحمل تیر در ظرایط کار همیشگی است و قدرت نامی یا قدرت نرمال نیز گفته می شود . مقاومت در مرحله ارتجاعی تیر به مقدار ۵/۱ برابر قدرت اسمی تیر است که در صورت وارد شدن به تیر و پس از برداشتن نباید در آن تغییر شکل همیشگی ایجاد شود . در پایه بتنی سالمی که برابر  مشخصات فنی تهیه شده باشد نیرویی که تحمل خواهد کرد برای تیر های با قدرت ۴۰۰ کیلو گرم نیرو و کمتر باید بالا تر از سه برابر و برای تیرهایی با قدرت بیش از ۴۰۰ کیلو. گرم نیرو باید بالاتر از ۵/۲ برابر نیروی مجاز باشد .

جدول  اطلاعات تیر های بتنی مسلح

طول متر ( متر ) قدرت اسمی( کیلو گرم نیرو ) مقاومت در مرحله ارتجاعی( کیلو گرم نیرو ) مقاومت نهایی( کیلو گرم نیرو )
۹ ۲۰۰ ۳۰۰ ۶۰۰
۹ ۴۰۰ ۶۰۰ ۱۲۰۰
۹ ۶۰۰ ۹۰۰ ۱۵۰۰
۹ ۸۰۰ ۱۲۰۰ ۲۰۰۰
۱۲ ۲۰۰ ۳۰۰ ۶۰۰
۱۲ ۴۰۰ ۶۰۰ ۱۲۰۰
۱۲ ۶۰۰ ۹۰۰ ۱۵۰۰
۱۲ ۸۰۰ ۱۲۰۰ ۲۰۰۰
۱۲ ۱۲۰۰ ۱۸۰۰ ۳۰۰۰
۱۵ ۴۰۰ ۶۰۰ ۱۲۰۰
۱۵ ۶۰۰ ۹۰۰ ۱۵۰۰
۱۵ ۸۰۰ ۱۲۰۰ ۲۰۰۰
۱۵ ۱۲۰۰ ۱۸۰۰ ۳۰۰۰

 

تیر های بتنی بر اساس نسبت نیروی مجاز عرضی به قدرت اسمی از نظر کلاس و پایه به سه دسته زیر تقسیم می شوند :

۱ – پایه ی بتنی مسلح چهار گوش – کلاس آ : نیروی مجاز عرضی معادل ۳/۰ تا ۴/۰ قدرت اسمی .

۲ –  پایه ی بتنی مسلح چهار گوش – کلاس ب : نیروی مجاز عرضی معادل ۴/۰ تا ۶/۰ قدرت اسمی

۳ –  پایه ی بتنی مسلح چهار گوش – کلاس پ : نیروی مجاز عرضی معادل قدرت اسمی که در استاندارد ( وزارت نیرو ) ایران فقط تیر های بتنی کلاس آ قابل تولید و استفاده می باشند .

 

– خصوصیات پایه های بتنی مسلح

پایه های بتنی مسلح در هر ارتفاع استاندارد شده ای که ساخته شوند ، باید بر اساس نیروی کششی نرمال و در یکی از انواع ۲۰۰ ، ۴۰۰ ، ۶۰۰ ، ۱۲۰۰ کیلوگرم نیرو باشد .

شکل پایه ها بصورتی است که با داشتن قالب پایه ۱۵ متری به آسانی می توان با حذف قسمتی از انتهای قالب به ترتیب برای ساخت پایه های ۱۴ ، ۱۳ ، ۱۲ ، ۱۱ ، ۱۰ و ۹ متری اقدام نمود . قدرت کششی که هر یک از این پایه ها می توانند تحمل کنند همان نیروی کششی پایه ۱۵ متری خواهد بود .

– سوراخ های تیر بتنی

برای دسترسی به تجهیزات نصب شده در سر تیر های بتنی و امکان بالا رفتن راحت سیمبانان بدون استفاده از بالابر یا نردبان روی تیرها محل هایی به عنوان پلکان به چشم می خورد . این پله ها چه بصورت دائمی روی پایه ها وجود داشته باشند و چه بصورت موقتی ایجاد شوند امکان بالا رفتن به این گونه تیر ها را فراهم خواهند نمود .

اهمیت یکنواخت سازی و رعایت فاصله تعریف شده این سوراخ ها توسط همه سازندگان به جهت متناسب سازی ساخت کنسول پین ها ، سکوهاس ترانس و سرکابلها بر اساس رعایت این فواصل الزامی گردیده است .

موارد مورد نیاز برای ایجاد سوراخ :

–        سوراخ برای بستن پایه ( میله ) مقره سر تیر یا اتصال سیم خنثی

–        سوراخ برای بستن کراس ارم و کنسولهای شبکه فشار متوسط

–        سوراخ برای بستن ساید آرم و کنسول های یکطرفه

–        سوراخ برای بستن کراس آرم و کنسول دوم ( دو مداره )

–        سوراخ برای بستن کلیدها و کات اوتها و سکسیونرهای هوایی و بازوهای برقگیر و کات اوت فیوزها .

–        سوراخ برای بستن سکوی نگهدارنده ترانسفورماتور یا سکوی سرکابلها

–        سوراخ برای بستن تسمه های حایل ( بریس )

–        سوراخ برای بستن بازوی چراغهای روشنایی ( یه صورت چهار طرفه )

–        سوراخ مخصوص اتصال سیستم مهار ( میله مهار )

–        سوراخ بستن راکهای فشار ضعیف و کراس آرمهای افقی و عمودی و براکت شبکه فشار ضعیف .

–        سوراخ مخصوص بستن اتریه و مقره های شبکه فشار ضعیف .

–        سوراخ مخصوص بستن کابلهای فشار ضعیف .

–        سوراخ مخصوص بستن حایل های نگهدارنده ی کابل های فشار ضعیف.

همواره بهترین ها را بخوانید.

موفق باشید.

512

همواره به یاد داشته باشید مجموعه مهندسین وب سایت کاربلدها در هر زمان در کنار شما هستند. اگر سوال یا مشکلی داشتید برای ما پیغام بفرستید تا با شما تماس بگیریم.

چنانچه نیاز به آموزش و یا انجام محاسبات یا اجرای پروژه داشته باشید می توانید از خدمات مجموعه ما با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت برخوردار شوید.

ما از صمیم قلب معتقدیم که “به عمل کار برآید به سخنرانی نیست!” ما را در عمل محک بزنید.

به امید دیدار.

www.karbaladha.com

karbaladha@gmail.com

 


توجه: برای دریافت آموزش های تصویری رایگان و تخصصی برق که توسط مجموعه کاربلدها تهیه می شوند حتما اینستاگرام و تلگرام و آپارات کاربلدها را دنبال کنید. این آموزشها بسیار مفید و باارزش هستند. موفق باشید.

لینک اینستاگرام کاربلدها:

https://www.instagram.com/kar_balad_ha

لینک تلگرام کاربلدها:

https://t.me/kar_balad_ha

لینک آپارات کاربلدها:

https://www.aparat.com/karbaladha


ممکن است آموزش های زیر برایتان کاربردی باشند. حتما بازدید فرمایید:

 1. طراحی شبکه های توزیع – جزوه اختصاصی
 2. جزوه آموزشی شبکه های توزیع برق
 3. خطوط هوایی شبکه های توزیع اثر جناب مهندس میلانی

کاملا رایگان رزومه خود را منتشر کنید

شما می توانید بدون پرداخت هزینه رزومه کاری و سوابق تحصیلی خود را منتشر کنید و شانس خود را برای پیدا کردن یک شغل مناسب پاره وقت یا تمام وقت امتحان کنید. تنها ۵ دقیقه وقت بگذارید و توانمندی هایتان را به کارفرمایان معرفی کنید

کلیک کنید

برترین موزیک های روز جهان با ترجمه فارسی و دانلود رایگان

مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
بعد از خرید: بهترین راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد . با ما در تماس باشید

دیدگاه کاربران ...

  لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

افزودن به سبد خرید
0