برداشتن پسورد و پروتکشن(PROTECTION) از فایل اکسل!

لطفا مطلب برداشتن پسورد و پروتکشن اکسل را تا انتها بخوانید! چند راه حل برای شما داریم تا رمز فایل اکسل شما باز شود.

با سلام خدمت دوستان عزیز وب سایت کاربلدها. عارضیم به خدمت شما که فایل های اکسل رمزدار ۲ دسته هستند. در واقع یک حالت این است که شما می توانید فایل را باز کنید اما نمی توانید آن را ویرایش کنید و حالت دوم آن است که کلا نمی توانید فایل را باز کنید یعنی به محض باز شدن از شما پسورد می خواهد. برداشتن پسورد و پروتکشن هر کدام از این موارد راه حلی مخصوص به خود را دارند.

این هم یک روش عالی و بی نظیر برای برداشتن پسورد و پروتکشن از روی فایل اکسل بدون استفاده از نرم افزار و جالبه بدونید که ما انواع نرم افزارهای مختلف حذف پسورد اکسل از سطر و ستون های فایل رو امتحان کردیم و هرکدوم به نوعی داستان خودشون رو دارند و کار نمی کنند اما Macro قطعا کار شما رو راه می اندازه و برداشتن پسورد و پروتکشن برای شما یک کار ۱ دقیقه ای ساده میشه!

اما روش کار با ماکرو برای دوستانی که آشنایی چندانی با اکسل ندارند، ابتدا فایل اکسلی که رمزگذاری شده را باز کنید و بعد مراحل زیر را دنبال کنید:

views –> Macros –> record Macro

و record macro رو انتخاب کنید و نامی را به ماکروتون اختصاص بدین و بعد دکمه ok رو فشار بدین . حالا دوباره از منوی view و macros گزینه view macros رو فشار بدین و stop recording  رو انتخاب کنید . دوباره ازمسیر قبل view macros  رو انتخاب کرده و اسم ماکرویی رو که درست کرده بودین رو پیدا کنید و دکمه edit رو فشار بدین .
حالا جای متن ماکرو متن زیر رو جایگزین کنید :

 

 

Sub Macro1()
'
' Breaks worksheet and workbook structure passwords. Jason S

probably originator of base code algorithm modified for coverage

‘ of workbook structure / windows passwords and for multiple passwords

‘ Jason S http://jsbi.blogspot.com

‘ Reveals hashed passwords NOT original passwords

Const DBLSPACE As String = vbNewLine & vbNewLine

Const AUTHORS As String = DBLSPACE & vbNewLine & “Adapted from Bob McCormick base code by” & “Jason S http://jsbi.blogspot.com”

Const HEADER As String = “AllInternalPasswords User Message”

Const VERSION As String = DBLSPACE & “Version 1.0 8 Sep 2008”

Const REPBACK As String = DBLSPACE & “Please report failure to jasonblr@gmail.com “

Const ALLCLEAR As String = DBLSPACE & “The workbook should be cleared”

Const MSGNOPWORDS1 As String = “There were no passwords on ” & AUTHORS & VERSION

Const MSGNOPWORDS2 As String = “There was no protection to ” & “workbook structure or windows.” & DBLSPACE

Const MSGTAKETIME As String = “After pressing OK button this ” & “will take some time.” & DBLSPACE & “Amount of time ” & “depends on how many different passwords, the “

Const MSGPWORDFOUND1 As String = “You had a Worksheet ” & “Structure or Windows Password set.” & DBLSPACE & “The password found was: ” & DBLSPACE & “$$” & DBLSPACE & “Note it down for potential future use in other workbooks by ” & “the same person who set this password.” & DBLSPACE & “Now to check and clear other passwords.” & AUTHORS & VERSION

Const MSGPWORDFOUND2 As String = “You had a Worksheet ” & “password set.” & DBLSPACE & “The password found was: ” & DBLSPACE & “$$” & DBLSPACE & “Note it down for potential ” & “future use in other workbooks by same person who ” & “set this password.” & DBLSPACE & “Now to check and clear ” & “other passwords.” & AUTHORS & VERSION

Const MSGONLYONE As String = “Only structure / windows ” & “protected with the password that was just found.” & ALLCLEAR & AUTHORS & VERSION & REPBACK

Dim w1 As Worksheet, w2 As Worksheet

Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer, l As Integer

Dim m As Integer, n As Integer, i1 As Integer, i2 As Integer

Dim i3 As Integer, i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer

Dim PWord1 As String

Dim ShTag As Boolean, WinTag As Boolean

Application.ScreenUpdating = False

With ActiveWorkbook

WinTag = .ProtectStructure Or .ProtectWindows

End With

ShTag = False

For Each w1 In Worksheets

ShTag = ShTag Or w1.ProtectContents

Next w1

If Not ShTag And Not WinTag Then

MsgBox MSGNOPWORDS1, vbInformation, HEADER

Exit Sub

End If

MsgBox MSGTAKETIME, vbInformation, HEADER

If Not WinTag Then

MsgBox MSGNOPWORDS2, vbInformation, HEADER

Else

On Error Resume Next

Do ‘dummy do loop

For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66

For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66

For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66

For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126

With ActiveWorkbook

.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)

If .ProtectStructure = False And .ProtectWindows = False Then

PWord1 = Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)

MsgBox Application.Substitute(MSGPWORDFOUND1, “$$”, PWord1), vbInformation, HEADER

Exit Do ‘Bypass all for…nexts

End If

End With

Next: Next: Next: Next: Next: Next

Next: Next: Next: Next: Next: Next

Loop Until True

On Error GoTo 0

End If

If WinTag And Not ShTag Then

MsgBox MSGONLYONE, vbInformation, HEADER

Exit Sub

End If

On Error Resume Next

For Each w1 In Worksheets

‘Attempt clearance with PWord1

w1.Unprotect PWord1

Next w1

On Error GoTo 0

ShTag = False

For Each w1 In Worksheets

‘Checks for all clear ShTag triggered to 1 if not.

ShTag = ShTag Or w1.ProtectContents

Next w1

If ShTag Then

For Each w1 In Worksheets

With w1

If .ProtectContents Then

On Error Resume Next

Do ‘Dummy do loop

For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66

For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66

For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66

For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126

.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)

If Not .ProtectContents Then

PWord1 = Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)

MsgBox Application.Substitute(MSGPWORDFOUND2, “$$”, PWord1), vbInformation, HEADER

‘leverage finding Pword by trying on other sheets

For Each w2 In Worksheets

w2.Unprotect PWord1

Next w2

Exit Do ‘Bypass all for…nexts

End If

Next: Next: Next: Next: Next: Next

Next: Next: Next: Next: Next: Next

Loop Until True

On Error GoTo 0

End If

End With

Next w1

End If

MsgBox ALLCLEAR & AUTHORS & VERSION & REPBACK, vbInformation, HEADER

End Sub

  در نهایت گزینه run  یا دکمه F5 کیبورد رو فشار بدین تا ماکرو اجرا بشه و یه چند ثانیه صبر کنید تا ماکرو عمل کنه… دقت کنید حدود ۲۰ ثانیه طول میکشه و تمام …برداشتن پسورد و پروتکشن انجام شد!

اما اگر با روش بالا به دلیل روش رمزنگاری نتوانستید پروسه برداشتن پسورد و پروتکشن را انجام بدهید، ناامید نشوید. یک فایل تهیه کردیم که بوسیله آن با احتمال بالایی مشکلتان حل خواهد شد. حالت اول یعنی وقتی سطر و ستون های فایل شما با رمزنگاری قفل شده و غیرقابل ویرایش باشند بصورت تضمینی با ماکرو نویسی اختصاصی که در این فایل برای شما قرار داده ایم حل می شود ما بارها آن را انجام داده ایم و ماکرویی که در فایل دانلودی خدمت شما عرضه می گردد قطعا مشکل را حل خواهد کرد. اما در حالت دوم یعنی وقتی یک رمز روی فایل اصلی قرار دارد کار خیلی پیچیده خواهد بود. برداشتن پسورد و پروتکشن فایل اکسلی که رمز آن را فراموش کرده اید خیلی بستگی به خود شما دارد. اینکه بخشی از رمز را به یاد داشته باشید، یا شاید بدانید از چند کاراکتر تشکیل شده، یا از حرف و عدد ساخته شده است، یا اینکه … . اگر هم کلا هیچ اطلاعاتی درباره رمز نداشته باشید کار بسیار پیچیده تر خواهد شد. در این رابطه در فایلی که خریداری می کنید ۲ عدد نرم افزار قرار داده ایم که امیدواریم مشکل شما را حل کنند. این نرم افزارها همگی بوسیله ما تست شده اند و تقریبا در ۷۰%  مواقع از آنها جواب مثبت گرفته ایم.

فایلی که خریداری می کنید شامل چیست؟

۱- کد ماکرو اختصاصی ما برای باز کردن قفل ویرایشی روی سطر و ستون های فایل اکسل شما

۲- سورس ۲ نرم افزار برای شکستن قفل ورودی فایل اکسل شما

امیدواریم کمکی کرده باشیم.

موفق و موید باشید.

ارادتمند شما

تیم مهندسی وب سایت کاربلدها

512

همواره به یاد داشته باشید مجموعه مهندسین وب سایت کاربلدها در هر زمان در کنار شما هستند. اگر سوال یا مشکلی داشتید برای ما پیغام بفرستید تا با شما تماس بگیریم.
چنانچه نیاز به آموزش و یا انجام محاسبات یا اجرای پروژه داشته باشید می توانید از خدمات مجموعه ما با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت برخوردار شوید.
ما از صمیم قلب معتقدیم که “به عمل کار برآید به سخنرانی نیست!” ما را در عمل محک بزنید.
به امید دیدار.
www.karbaladha.com
karbaladha@gmail.com
info@karbaladha.com

بازدیدها: ۱۵۵۹

نوشته های مشابه

این نرم افزار را باید هر مهندس برقی در موبایلش داشته باشد

دوستان برقی عزیز این نرم افزار برق یک آچارفرانسه است که با داشتنش روی موبایل هیچ وقت در محاسبات لنگ…

روش کاهش حجم فایل pdf

کاهش حجم فایل pdf-چگونه حجم فایل pdf را به طور محسوسی کاهش دهیم؟ سلام مهندسین عزیز. کاهش حجم فایل pdf…

28 دیدگاه

 1. Avatar
  1. مدیر وب سایت کاربلدها مدیر وب سایت کاربلدها
 2. Avatar
 3. Avatar
 4. Avatar
  سعید

  سلام ، موقعی که میخوام مرحله اول رو انجام بدم و و نامی را به ماکرو اختصاص بدم از من پسورد میخواد و عملا نمیتونم سایر مراحل رو طی کنم میشه کمک کنید؟!!!!!

 5. Avatar
 6. Avatar
  ناشناس

  خسته نباشید
  وقتی رکورد ماکرو رو میزنیم و نامی انتخاب میکنم و بعد اوکی میزنم ارور پسوورد میده ینی پسوورد رو میخاد ازم

 7. Avatar
  ناشناس

  ابتدا فایل اکسلی که رمزگذاری شده را باز کنید
  سلام شما نوشتید اول بازکنید اگر پسوردش را داشتم که باز میکردم یا اینکه من متوجه توضیحات شما نشدم لطفا راهنمایی کنید

 8. مدیر وب سایت کاربلدها مدیر وب سایت کاربلدها
 9. Avatar
  مهدی

  درود بر شما
  اول لطفا ایمیل تون را برای ارسال فایل ها لطف بفرمائید
  ثانیا این متن که شما گذاشتن به علت ارور نوشتاری در گذاشتن ‘ , ” (گیومه و کوتیشن) ارور میده من بعد از اصلاح خطا ها ذکر شده کلیه مراحل را رفتم حتی پس از پایان کار یک پیغام مبنی بر حذف قفل هم بهم داد ولی در آخر هنوز رمز و قفل روی فایلم هست

  1. مدیر وب سایت کاربلدها مدیر وب سایت کاربلدها
   مدیر وب سایت کاربلدها مدیر وب سایت کاربلدها نویسنده پست

   سلام دوست عزیز. ایمیل وب سایت همونطور که در انتهای تمام نوشته های ما هست karbaladha@gmail.com
   البته از بخش تماس با ما هم میتونید با ما در تماس باشید اما فایل هاتون رو به ایمیل ما ارسال کنید.

   ممنونم و موفق باشید.

 10. Avatar
 11. Avatar
  سعید رضاخانی

  چه جالب من البته از نرم افزار برای باز کردن قفل استفاده می کردم و قبلا یک پچ نرم افزاری بود که روی اکسل اجرا می کردم اونم خوب بود اما متاسفانه اکسپایر که شد دیگه نتونستم جایگزینش کنم. الان از روش شما هم رفتم با نظرات دوستان امیدی نداشتم بشه اما خداروشکر نتیجه داد. ممنونم

 12. Avatar
 13. Avatar
 14. Avatar
 15. Avatar
  ناشناس

  این فایل شما برای حذف پسورد داخلی فایلها کار میکنه نه برای رمز هایی که اول فابلهای رمز دار شده از آدم میخواد

 16. Avatar
 17. Avatar
 18. Avatar
  1. مدیر وب سایت کاربلدها مدیر وب سایت کاربلدها
 19. Avatar
  محمد نظر

  واقعا از اینکه دانشتون در زمینه برق رو با کمترین هزینه در اختیارمون قرار میدی ممنونم. بنده چندین بار از محصولاتتون خرید کردم و واقعا راضیم. میشه لطف کنید در باز کردن فایل اکسلم کمک کنید؟ خیلی برام مهمه. براتون ایمیل کردم.
  منتظرم

  1. مدیر وب سایت کاربلدها مدیر وب سایت کاربلدها
 20. Avatar
 21. Avatar
 22. Avatar
  حمید شریفی

  سلام وقت بخیر اگر فایلی براتون ارسال کنیم میتونید فعالش کنید ، هزینه اش رو هم پرداخت می کنیم

  1. مدیر وب سایت کاربلدها مدیر وب سایت کاربلدها
 23. Avatar

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.